Actie Min Mol -  voor mensen in nood...

Actie Mensen In Nood Mol vzw of Actie MIN Mol is een organisatie die mensen in armoede nabij is. We proberen mee te zoeken naar oplossingen of verwijzen naar de instanties die verder kunnen helpen. Wij zijn actief in de regio Mol, Balen, Dessel en werken samen met Schakel Retie, actief in Retie.

We zetten ons belangeloos in voor mensen die het moeilijk hebben, door naar hen te luisteren, begrip te tonen, directe noden te lenigen en vervolgens met hen mee op pad te gaan, zoekend naar een oplossing voor hun problemen.

Kleding en huisraad: Opgelet - hiervoor kan je niet bij ons terecht, contacteer onze collega's van MIN Mol  in Achterbos op tel nr 0468 58 51 39