Partners

 

Inloopcentrum De Passage - ontmoetingsplek waar je steeds welkom bent
Tel: 0800 13 500  -  website: CAW De Passage

MIN Mol vzw voor donaties van kleding, huisraad en speelgoed (kerk Achterbos)
Tel : 0468 58 51 39  -  facebook: vzw M.I.N. Mol  -  website: Min Mol vzw 

Ons Huis Mol voor allerhande activiteiten: Bresserdijk 4, 2400 Mol
Tel: 014 32 04 83  -  email: vierdewereldwerking-mol@skynet.be -  website: https://onshuismol.be/

Schakel Retie vzw - welzijnsschakel actief in Retie
Tel: 0497 244 701  -  email: schakelretie@gmail.com  -  website: www.schakelretie.be

OCMW Balen 014 82 98 48  - OCMW Dessel 0800 14 201 - OCMW Mol 014 33 16 00

Het Dierenthuisje vzw: 3x per week leveren we daag overschotten, om ons afval te beperken. Hiermee steunen we een mooi project. Adres: Rendersvensedijk 4, 2440 Geel Tel: 014/394.716 website: https://www.hetdierenthuisje.be/ email: info@hetdierenthuisje.be

Het huis van het Kind: website: https://www.huisvanhetkindregiomol.be/