Projecten

Laat je tanden zien:

Om de mondgezondheid voor mensen in armoede structureel aan te pakken, moet er een brede dialoog zijn tussen tandartsen, ziekenfondsen, (lokale) besturen, armoedeorganisaties en mensen in armoede . Dit project groeide uit een intensief overleg tussen armoedeorganisaties, tandartsen en stadsdiensten. Tijdens het project werden er enkele uitwisselingsmomenten georganiseerd tussen tandartsen, begeleiders en deelnemers. De dialoog tussen deze betrokkenen en hun motivatie om hun schouders onder het project te zetten was essentieel om te doen slagen. Het verwerven van inzicht in elkaars achtergrondsituatie en drempels is noodzakelijk om tot een gedragen project te komen en op lange termijn veranderingsprocessen in van te zetten. Het project krijgt meer slaagkansen, maar ook individuele betrokkenen (tandartsen, begeleiders, mensen in armoede) hebben baat bij de uitwisselingen. Dankzij het ESF+ programma kunnen we onze kinderen nog voorzien van tandpasta en tandenborstels.